223
Национален граждански комитет на Авиационната общественост
Уеб дизайн: П. Антонов

Национален граждански комитет на
Авиационната общественост (НГКАО)

Списък на организации и лица
членуващи в НГКАО

Председател:

Борис Бонев, професор, доктор на техническите науки, генерал-
майор от авиацията (з); доктор хонорис кауза на НВУ “Васил
Левски” (факултет “Авиационен”)

Почетни членове:

Петър Атанасов, племенник на Асен Йорданов, живущ в
Сънивейл, Силициевата долина, Калифорния, САЩ

Джордж Марков-Тотев (George Markow-Totevy),
професор от Държавен университет на Ню Йорк (The State University of New York),
племенник на Асен Йорданов, познава го лично

Добрин Добрев, генерал-лейтенант от авиацията (з), командващ
ВВС на България (1959-1962 г.). Доайен на българските авиатори.
Ветеран от Втората световна война

Организации:

Асоциация на българските авиокомпании
Председател: инж. Светослав Станулов

Асоциация на свръхлеката авиация в България
Председател: Николай Николов

Българска авиационна асоциация
Председател: Ангел Георгиев, полковник инженер (р), военен
летец I клас

Българска аерокосмическа агенция
Председател: Борис Бонев, професор, доктор на техническите
науки, генерал-майор от авиацията (з)

Българска асоциация на леката авиация
Председател: Момчил Риладжиев

Български Национален Аероклуб
Председател: Сотир Лазарков

Граждански комитет на Авиационната общественост, гр.
Божурище

Председател: Георги Машев

Граждански комитет към читалище “Христо Ботев - 1911 г.”,
с. Врабево, общ. Троян

Кмет на с. Врабево: Радион Стратев
Клуб на запасните офицери и сержанти: Цветан Радев
Председател на читалище "Христо Ботев - 1911": Милка Стратева
Културен клуб "Надежда": Борис Гинеков

Институт по въздушен транспорт
Председател: инж. Светослав Станулов

Катедра “Въздушен транспорт” – Технически университет,
гр. София

Ръководител: доц. д-р инж. Валентин Илиев

Катедра “Транспортна и авиационна техника и технологии”,
гр. Пловдив

Ръководител: проф. д-р Добрин Сейзински

Клуб на авиацията, гр. София
Председател: Нецо Мицов

Съюз на ветераните от Българска гражданска авиация (БГА)
Председател: полковник (з) Слав Добрев, заслужил летец на
Република България

Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва
Председател: генерал-лейтенант (з) Стоян Топалов

Фондация Български ВВС
Председател: генерал (р) Спас Спасов, военен летец I клас

Персонални членове:

Александър Кръстев
Летец-капитан от БГА; военен летец (з)

Благой Ангелов
Авиационен експерт - мениджър

Божидар Герасимов
Главен инженер на авиацията на ПВО и ВВС (1979-1992 г.)

Бойко Беленски
Писател; авиационен журналист; книгоиздател

Василис Пимпас
Музеен специалист

Веселин Стоянов
Издател на книгата “Ние бранихме тебе София”, IV издание;
Син на генерал Стоян Стоянов - герой от въздушната защита на
София (1942-1944 г.) и кавалер на 2 ордена “За храброст”

Виктор Гуцев
Специалист по дигитален печат, предпечат, печат на книги

Ганчо Каменарски
Летец-пилот, полковник инженер (з); авиационен журналист

Георги Анестев
Авиационен експерт - ветеран

Георги Дунавски
Писател, сценарист, режисьор

Георги Иванов
Първи космонавт на България; генерал-лейтенант (з), доктор по
физика, военен летец I клас
Герой на СССР и НРБ

Евгени Манев
Генерал-лейтенант от авиацията (р), професор; военен летец I
клас;
Началник на Военна академия “Г. С. Раковски” (2003-2008 г.)

Зоя Крачунова
Доктор по библиотекознание; литературен редактор

Иван Василев
Военен летец (з); специалист по Национална сигурност

Иван Делчев
Авиационно-космически журналист; историк

Иван Марков
Летец-капитан от БГА; инструктор

Йордан Димов
Летец-капитан от БГА, военен летец (з)

Йордан Колев
Главен щурман на БГА

Кирил Дряновски
Авиоинженер; професионален пилот; майстор на спорта по планеризъм

Кирил Ерменков
Министър на транспорта (1993-1994 г.)

Красимир Стоянов
Летец-космонавт на България; доктор инженер;
военен летец I клас

Любомир Иванов
Физик, Университет гр. Русе; общественик

Михо Михов
Генерал; летец; началник на генералния щаб на Българската
армия (1997-2002 г.)

Никодим Йорданов
Авиационен инженер; преподавател във ВНВВУ “Г. Бенковски”

Николай Павлов
Авиационен експерт; полковник (р)

Пламен Антонов
Говорител на НГКАО
Инженер по електроника, компютърни технологии и комуникации
Биограф на Асен Йорданов

Свилен Иванов
Летец-инструктор; полковник (з)
Началник отдел Въздушна подготовка към ОСО
Летец-акробат

Сребрина Хашъмова
Медиен експерт, сценарист и режисьор на първата и единствена
документална лента “Нашите криле” за Асен Йорданов
– поредица от 4 филма по случай 100-годишнината от
рождението на великия българин (1996 г.)

Стефан Павлов
Военен летец I клас; полковник (з)
Началник на факултет във ВНВВУ “Г. Бенковски”

Стоян Кафеджиев
Председател на фонд-корпус “Св. Климент Охридски”

Стоян Попов
Авиационен художник

Тома Ковачев
Заслужил летец на България; полковник (з)
Юрист

Цветан Доганов
Военен летец I клас; полковник (з)
Летец-инструктор

Списъкът е отворен за всички, организации и лица, които желаят да подкрепят
предложението на НГКАО относно: Международното летище София да носи
името на Асен Йорданов - всепризнатият създател и учител на съвременната
световна авиация
.