67
Национален граждански комитет на Авиационната общественост
Уеб дизайн: П. Антонов
 

Национален граждански комитет на
Авиационната общественост

 

 

O Т В О Р Е Н О   П И С М О

 

 

ОТНОСНО: Международното летище София да носи името на Асен Йорданов – всепризнатият създател и учител на съвременната световна авиация.

 

 

Уважаеми колеги!

Скъпи сънародници!

 

 

Изтеклата 2015 г. премина под знака на вълнуващо отбелязване на 100-годишнината от създаването на първия самолет в България.

 

На 10 август 1915 г. специална комисия на Министерството на войната признава за надежден конструирания от Асен Йорданов самолет и определя тази дата за начало на българското самолетостроене.

 

По инициатива на Асоциацията на българските авиокомпании, БНБ пусна юбилейна монета за увековечаване на тази паметна годишнина.

 

В рамките на честванията бе представено и първото издание на български език на книгата на Асен Йорданов “Вашите криле”. Оригиналът на тази авиационна христоматия (“Your wings”) е издаден в САЩ през 1936-1937 г. и е преведен в почти всички авиационни държави.

 

На 10 септември 2015 г. по време на кулминацията на юбилейните тържества в София, българската авиационна общественост единодушно и възторжено прие идеята да се предложи Международното летище София да носи името на Асен Йорданов. Тази идея горещо се подкрепя и от наши съотечественици, живеещи извън България.

 

Във връзка с реализацията на тази инициатива Националния граждански комитет, предвид и предстоящия юбилей – 120 години Асен Йорданов (род. 2 септември 1896 г.),

 

П Р Е Д Л А Г А:

 

1. Да се даде името Асен Йорданов на Международното гражданско летище София, без да се променят неговите кодови характеристики по ICAO и IATA като се приеме официалното наименование:

 

Международно летище София “Асен Йорданов”

 

и съответно:

 

Sofia International Airport “Assen Jordanoff”.

 

2. Да се изградят:

 

- мемориален кът за Патрона на летището в залата на Терминал 2 и

 

- паметник на Асен Йорданов в района на летищния комплекс.

 

Съществуващата практика, която бележи тенденция за разширяване, е международните летища да носят име на личност, свързана със своята страна и имаща широка международна известност с приноса си към човечеството.

 

Без съмнение Асен Йорданов е българин с изключителни способности и необикновена съдба, достигнал върховете в световната авиация. Той е боен летец, инженер, авиоконструктор, летец-изпитател, летец-инструктор-педагог, учен, изобретател.

 

На картата на Антарктида съществува известния Jordanoff Bay – залив, получил името си от изследователи-авиатори, в памет на своя учител.

 

Неговата методика за летателно обучение е съвършено новаторска и призната за най-добрата. Деветте му научно-практически книги за авиацията дават мощен тласък за нейното бурно развитие.

 

Известният “вечен” самолет Дъглас DC-3 е свързан с името на Асен Йорданов и със създаването на първите въздушни линии в света.

 

По лиценз на DC-3 в Съветска Русия се произвежда самолета Ли-2, който е основен самолет на „Аэрофлот”, а също и на българските въздушни линии в течение на десетилетия.

 

Днешния свят е немислим без въздушната предпазна възглавница в автомобилите, изобретена от Асен Йорданов.

 

Патентът му Jordaphone (конферентна връзка) - получава реализация години по-кьсно и заедно с новите правила и техники в съобщенията променя живота на милиарди хора. Днес това се нарича Интернет.

 

Асен Йорданов завършва житейския си път през 1967 г. в САЩ. За цялостната му творческа дейност и за големи заслуги към световната авиация е записан в златната книга на Ню Йорк. Портретът му е поместен в залата на славата на летище La Guardia. Прахът му е разпръснат от самолет в небето на Америка.

 

Времето е потвърдило, че със своя живот и дейност Асен Йорданов е оставил дълбока следа на признателност в паметта на човечеството. Неговото име ни напомня, че “и ний сме дали нещо на света” и е заслужил да бъде пример на поколенията.

 

Роденият в София Асен Йорданов символично се завръща у дома, изпълнил дълга си към света и към България.

 

 

Приложение: Асен Йорданов – живот и творчество

 

 

11.02.2016 г.

 

Председател на Националния граждански комитет на Авиационната общественост:

(П.)

Борис Бонев

професор доктор на техническите науки

генерал-майор от авиацията (з)

 

 

 

e-mail:boris.bonev@basaaviation.com

тел.:02 9712452